Versetul zilei

Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.

 ( 1 Ioan 3:18)