• Radio live
 • Limbă:

  • German
  • Romanian

 

Marturisirea de credinta

Mărturisirea de credință

 

 1. Noi credem că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu fără greșeală și singura noastră normă în viața de credință.
 2. Noi credem într-un Dumnezeu în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
 3. Noi credem că Dumnezeu la început a făcut cerurile și pământul (Gen. 1:1)
 4. Noi credem că Dumnezeu a creat îngerii.
 5. Noi credem că Dumnezeu l-a creat pe om din țărână.
 6. Noi credem că păcatul a intrat în lume din cauza neascultării omului de porunca lui Dumnezeu.
 7. Noi credem că harul lui Dumnezeu a făcut și face posibilă mântuirea omului prin jertfa Domnului Isus Hristos.
 8. Noi credem că mântuirea este condiționată de credință, pocăință și nașterea din nou.
 9. Noi credem că avem iertarea lui Dumnezeu ca urmare a primirii Domnului Isus Hristos ca Mântuitor.
 10. Noi credem că îndreptățirea credinciosului stă în jertfa Domnului Isus Hristos și se primește prin credință, de la Dumnezeu, odată cu mântuirea.
 11. Noi credem că roada credincioșilor izbăviți de păcat este sfințirea (Romani, 6:22)
 12. Noi credem în relația directă a credinciosului cu Dumnezeu, rugăciunea și postul fiind două dintre cele mai eficiente modalități de apropiere de divinitate.
 13. Noi credem că botezul în apă, care se acordă persoanelor care cred și care s-au întors la Dumnezeu, trebuie efectuat printr-o singură cufundare în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt.
 14. Noi credem în instituirea Cinei Domnului pentru Biserică. Participarea la Cina Domnului constituie o proclamare a morții Domnului Isus Hristos.
 15. Noi credem în făgăduința „Umplerii cu Duhul Sfânt” pentru toți credincioșii.
 16. Noi credem că lucrarea Duhului Sfânt se manifestă în cele nouă daruri.
 17. Noi credem că atât nașterea din nou cât și umplerea cu Duhul Sfânt trebuie să fie urmate de roada Duhului Sfânt.
 18. Noi credem în vindecările divine.
 19. Noi credem în existența Bisericii lui Dumnezeu fondată de către Domnul Isus Hristos ca organism unitar și viu.
 20. Noi credem că preoția Vechiului Așezământ a fost înlocuită în Noul Așezământ prin slujbele spirituale rânduite în Biserică.
 21. Noi credem că lucrătorii Evangheliei sunt ordinați în lucrare prin punerea mâinilor și rugăciunea făcută de către slujitorii lui Dumnezeu îndreptățiți să facă acest lucru. (Fapte, 6:5-6; 13:2-4; 14:23; Tit, 1:5)
 22. Noi credem că toți membrii Bisericii lui Dumnezeu au îndatoriri și drepturi.
 23. Noi credem că familia, prin căsătorie, este o instituție divină așezată de Dumnezeu.
 24. Noi credem în rânduiala Bisericii cu privire la binecuvântarea copiilor.
 25. Noi credem că dărnicia este o datorie sfântă pentru fiecare credincios.
 26. Noi credem în datoria credincioșilor de a urmări simplitatea în îmbrăcăminte.
 27. Noi credem că voia lui Dumnezeu este să fim loiali față de stat și față de autoritățile statului.
 28. Noi credem că suntem datori să-i iubim pe toți oamenii, indiferent de rasă, naționalitate sau convingere religioasă (Marcu, 9:38-39; Filipeni, 3:16).
 29. Noi credem în a doua venire a Domnului Isus Hristos și în evenimentele escatologice care vor urma.

Diese Website verwendet Cookies, um Informationen auf Ihrem Computer zu speichern. Einige davon sind ausschlaggebend für die Funktion unserer Website. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen