Versetul zilei

 O iau înaintea zorilor și strig; nădăjduiesc în făgăduințele Tale. O iau înaintea străjilor de noapte și deschid ochii, ca să mă gândesc adânc la Cuvântul Tău. (Ps 119: 147-148)

Versetul zilei

Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. (Apocalipsa, 3:20)

Versetul zilei

Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. (Apocalipsa, 3:20)

Versetul zilei

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus:iată că toate lucrurile s’au făcut noi. (2 Corinteni, 5:17)

Versetul zilei

Cine crede în Fiul, are viaţa veșnică; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. (Ioan, 3:36)

Versetul zilei

El ne -a mîntuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înoirea făcută de Duhul Sfînt (Tit, 3:5)

Versetul zilei

 Căci prin har aţi fost mîntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu. u prin fapte, ca să nu se laude nimeni. (Efeseni, 2:8-9)

Versetul zilei

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. (1 Ioan, 1:9)

Versetul zilei

 Drept răspuns, Isus i -a zis: ,,Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”  (Ioan, 3:3)

Versetul zilei

 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. (Psalmii, 23:4)