Umbra divină

Se coboară psalmii pe cărări celeste

Ca-ntr-o împletire tainică de punţi,

Când privirea-ntreabă vinetele creste:

Oare, ajutorul vine de la munţi?

 

Dar pe mâna dreaptă se aşaz-o umbră

Şi din încordare- iată!- mă destind,

Când cu fâlfâire sură starea sumbră

Pleacă de la mine, eu înmugurind.

 

Şi mi-e ferm piciorul pe poteci abrupte,

Căci Acel ce este din vecie Domn

Fi-va lângă mine, ne-ncetând să lupte,

Pavăză fiindu-mi veşnicu-I nesomn.

 

Temerile toate, ca nişte hăţişuri,

Cad când stau la umbra Celui Preaînalt

Şi se duc la vale peste grohotişuri,

Eu primind tăria stâncii de bazalt.

 

Tu eşti din vecie dragoste, Părinte,

Şi-am văzut ce-nseamnă lângă Tine-a sta,

De aceea, Doamne, te rugăm fierbinte:

Peste toţi şi toate lasă umbra Ta!

 

Simion Felix Marţian