Versetul zilei

 Căci prin har aţi fost mîntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu. u prin fapte, ca să nu se laude nimeni. (Efeseni, 2:8-9)