Versetul zilei

Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela Mă proslăvește,și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu . (Psalmii, 50:23)