Versetul zilei

Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. (Efeseni, 5:9)