Versetul zilei

Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemați-L câtă vreme este aproape. (Isaia, 55:6)