Versetul zilei

Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. (Psalmii, 125:1)