Versetul zilei

Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. (Romani, 1017)