Versetul zilei

„Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor.” (Psalmii, 34:15)