Versetul zilei

„Nu te teme de ei; căci Domnul Dumnezeul vostru va lupta El însuşi pentru voi.” (Deuteronomul, 3:22)