Dor de Nicolae Moldoveanu

( 3 februaria 1922 – 3 februarie 2022, 100 ani de la naștere)

 

Cânta privighetoarea pe Siret

În sălciile verzi și trestii frânte,

Și parcă lunca murmura încet

Când începea Culai și el să cânte.

 

Acest copil cu chipul luminos

A îndrăgit încă de mic cântarea,

Dar pentru că-L iubea mult pe Christos,

În cânt și-a pus si crezul și-nchinarea.

 

A dus în viață cântecul cu el

La cei spre care revărsa iubire,

Și lângă note-a pus în cânt și zel,

Știind că munca lui este zidire.

 

Dar a văzut, slujind neîncetat,

Că nu-i ușoară calea pocăinței,

Căci zbirii răi, cu chip întunecat,

I-au dat un… „Sfânt cuptor al suferinței”.

 

Cinci ani de închisoare, ani de chin,

Departe de cei dragi și de-nchinare,

Dar, întărit de Cer sub… „Cer senin”,

El a cântat și-a scris și-n închisoare.

 

Mii de cântări vibrează și acum

În inimi care pentru Domnul cântă,

Căci Niculiță ne-a lăsat un drum

Și prin cântare o lumină sfântă.

 

Prin tot ce-a scris el e prezență vie

Și ce-a cântat e Cerului prinos,

Căci viața lui a fost o simfonie

Și a fost dirijată de Christos!

 

Simion Felix Marțian

Siegen, 18 ianuarie 2022