Versetul zilei

„El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.” (Psalmii, 103:5)