În noul an, cu Dumnezeu

Acum când bate-n uşă noul an

Cu ale sale căi necunoscute

Pe al trăirii  zbuciumat ocean,

Vă-ncredinţez, punând în vers elan,

În braţul Ocrotirii absolute.

 

Şi El-Olam, El veşnic Dumnezeu

Să vă-nsoţească-n toată alergarea,

Sprijin şi adăpost în ceasul greu,

Şi-al biruinţei minunat trofeu

Vă fie-n viaţă binecuvântarea!

 

Vă mai doresc experienţe noi,

Ca-n clipele când  viaţa-i o pustie

Şi abandonul tuturor e-n toi,

Să ştiţi că ochii Celui ce-i El Roi

Vă însoţesc cu o privire vie.

 

În mâna lui Yehova Ţidkenu

Vă-ncredinţez, prin rugi, pe mai departe

Şi-atunci când cu-al minciunilor atu

Răuvoitori vor face din „da”, „nu”,

El este Cel ce face-va dreptate.

 

Iar când primejdii vor ieşi în drum

Şi-nsinguraţi vă veţi lupta cu teama

Să nu descurajaţi, nu, nicidecum,

Ci să rostiţi: ca orişicând, şi-acum

Domnul este aici, Yehova Shama!

 

Când zbuciumul lucrarea lui şi-o face,

Aşa ca-n viaţa fiecărui om,

Şi când neliniştea în suflet zace,

Eu vă doresc s-aveţi eterna pace

Din Cel ce-i pacea, Yehova Shalom!

 

Vă mai urez ca-n lipsuri, în necaz,

În tristă, dureroasă păgubire,

Drepţi să rămâneţi sub acest talaz

Ştiind, în cugetul de-a pururi treaz,

Că se va îngriji Yehova Yire.

 

În casă stând alături, cot la cot,

Să nu lăsaţi duşmani să treacă pragul,

Să-i biruiţi prin Domnul Savaot

Şi-apoi să ridicaţi sus, sus de tot,

Prin Cel ce e Yehova Nissi, steagul!

 

Şi dacă-n anul care va veni,

Vreo boală vă va-nnegura cărarea,

Să se îndure Cel din veşnicii,

Cel ce a fost, ce este şi va fi

Yehova Rapha, El e vindecarea.

 

La uşă-i Anul Nou cu-al său alai,

Primiţi-l deci cu sufletul cucernic

Şi-n casa voastră, ca-ntr-un colţ de rai,

Eu vă doresc să fie El Shadai,

Cel ce e Dumnezeu atotputernic!

 

Simion Felix Marțian