Versetul zilei

. „Cheamă-Mă în ziua necazului; Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!“( Psalmii,50:15)