Versetul zilei

„Dar pentru voi, care vă temeți de numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile Lui.” (Maleahi, 4:2)