Versetul zilei

„Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvântează pe poporul Său cu pace.” (Psalmii, 29:11)